Blog

Łatwe raportowanie. Elektroniczny dokument dostawy

W związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, zamiast dotychczasowego papierowego dokumentu dostawy wprowadzono jego wersję elektroniczną. Zgodnie z powyższym od 1 lutego br.  obowiązkiem korzystania z tego rozwiązania są objęte wszystkie podmioty, zajmujące się transportowaniem towarów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie lub ze stawką zerową ze względu na przeznaczenie. Ma to na celu ułatwić raportowanie między przedsiębiorcami, a systemem Ministerstwa Finansów.

Elektroniczny dokument dostawy przed 31 stycznia 2022

Możliwość wystawienia elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) istnieje od stycznia 2019 roku. Jednak dotychczas jego stosowanie nie było obligatoryjne. Rozwiązanie to, dotyczyło wyłącznie przemieszczania wyrobów na terenie kraju zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. W międzyczasie wystosowana została także nowelizacja ustawy (luty 2021), zgodnie z którą rozszerzono wcześniej przyjęty katalog przemieszczeń, podlegających raportowaniu systemem elektronicznego dokumentu dostawy. Zgodnie ze zmianami, regulacji podlega także sprzedaż wyrobów węglowych objętych zwolnieniem z akcyzy, gdzie transakcja odbywa się przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym spieniężył powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. Przedsiębiorcy, którzy nie byli przygotowani na wystawienie elektronicznego dokumentu dostawy do 31 stycznia 2022 roku mogli, jak dotychczas, posługiwać się jego papierową wersją.

Elektroniczny dokument dostawy od 1 lutego 2022

Od tej daty każdy przedsiębiorca, którego działalność opiera się na przemieszczaniu towarów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy, ma obowiązek korzystania z elektronicznego dokumentu dostawy. Korzystanie z wymaganego przez prawo rozwiązania wymaga rejestracji w krajowym systemie teleinformatycznym EMCS PL2 (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych, ang. Excise Movement and Control System). W celu uzyskania dostępu, należy wykonać aktualizację lub zarejestrować dane firmy na platformie PUESC.

Jak przygotować firmę na elektroniczny dokument dostawy?

Niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli na sprawną i efektywną wymianę informacji między przedsiębiorcą, a Ministerstwem Finansów. Proponowanym rozwiązaniem jest Platforma PentaTAX, w ofercie której dostępne są moduły, pozwalające na ustawowe raportowanie podatkowe: akcyzowe oraz celne. Zależnie od rodzaju działalności, mają Państwo do wyboru cztery moduły: SENT, eDD, eAD, Ewidencje Akcyzowe, Deklaracje Akcyzowe.

Moduł eDD – specyfikacja

W celu ułatwienia raportowania twórcy platformy PentaTAX przygotowali Moduł eDD. Rozwiązanie wspiera przedsiębiorców w wypełnianiu elektronicznego dokumentu dostawy i zapewnia komunikację z systemami Ministerstwa Finansów.

Pozwala zarówno na wysyłanie, jak i odbieranie informacji, zapewniając maksymalnie sprawną komunikację. Moduł eDD obsługuje mechanizm podpisu elektronicznego, walidacji technicznych i biznesowych, zgodnych z wymaganiami systemu EMCS. Moduł pozwala na tworzenie kopii roboczych, szablonów, zapis wszystkich przesyłanych dokumentów XML; tworzenie komunikatów DDD815, DD815B oraz DD815C, a także możliwość ich edycji, wysyłki, umożliwia import plików XML, monitorowanie dostaw przychodzących i wychodzących także obsługę procedury awaryjnej. Moduł umożliwia konfigurowanie wartości słownikowych zgodnie z potrzebami oraz wiele więcej.