1. Strona główna
  2. »
  3. Moduł
  4. »
  5. Moduł Ewidencje Akcyzowe

Moduł Ewidencje Akcyzowe umożliwia rejestrowanie wpływów (dostaw) do poszczególnych miejsc (magazynów) oraz rozchód wyrobów akcyzowych z podziałem na zdefiniowane kategorie.

Zarejestruj się i testuj Moduł Ewidencje Akcyzowe BEZPŁATNIE przez 14 dni*.

Zarejestruj się i testuj bezpłatnie

Aplikacja obsługuje elektroniczne ewidencje wyrobów akcyzowych dla wszystkich branż objętych ustawą akcyzową, np. ewidencje węglowe, ewidencje energii elektrycznej, ewidencje paliwowe, oleje opałowe, ewidencje gazowe, ewidencje banderol i  alkoholowe, ewidencje wyrobów tytoniowych, dla jednostek samorządowych oraz administracji publicznej.

Moduł będzie dostosowany do wysyłki ewidencji akcyzowych do CEWA (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych). Planowany termin uruchomienia CEWA dla przedsiębiorców to 01.02.24r. Jednak  przepisy przewidują 18-miesięczny okres przejściowy, który obejmie tylko podmioty prowadzące ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej.

*od momentu rejestracji pierwszego przemieszczenia lub wpisu.

Funkcjonalności Modułu Ewidencje Akcyzowe

  • Wgląd w treść dokonywanych wpisów
  • Korekty opatrzone datą oraz informacją o osobie dokonującej poprawki
  • Brak możliwości usuwania wpisów
  • Generowanie raportów z ewidencji
  • Umożliwienie prowadzenia ewidencji magazynowej w innej jednostce miary niż ewidencja akcyzowa (np. ewidencja magazynowa w kilogramach a akcyzowa w litrach)
  • Rejestr zdarzeń z którego tworzona jest Ewidencja

Dodatkowe funkcjonalności Modułu Ewidencje Akcyzowe dostępne przy abonamentach Modułów eDD lub eAD

Automatyzacja prac

Automatyczne przekazywanie danych o dostawach z PentaTAX z Modułu eDD lub Modułu eAD skutkuje utrzymaniem wysokiej jakości danych, mniejszym ryzykiem strat wynikających z pomyłek, przyspieszeniem procesu rejestracji i zmniejszeniem kosztów operacji.

Integracja

Dedykowane, wykonywane na zamówienie połączenia z programami magazynowymi, produkcyjnymi, z których można zasilać rejestry zdarzeń.