1. Strona główna
 2. »
 3. Moduł
 4. »
 5. Moduł eDD

Działasz w branży objętej Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne? Moduł eDD stworzyliśmy z myślą o Twoim biznesie. To rozwiązanie ułatwi Ci obsługę elektronicznego Dokumentu Dostawy (eDD).

Zarejestruj się i testuj Moduł eDD BEZPŁATNIE przez 14 dni*.

Zarejestruj się i testuj bezpłatnie

Moduł eDD to narzędzie, które wspiera przedsiębiorców w obsłudze elektronicznego dokumentu dostawy (eDD). Zapewnia sprawną komunikację z Ministerstwem Finansów związaną z wysyłaniem i odbieraniem komunikatów. Moduł eDD upraszcza realizację procesu dostaw wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

*od momentu rejestracji pierwszego przemieszczenia lub wpisu

 

Funkcjonalności modułu eDD

 • Mechanizm obsługi podpisu elektronicznego
 • Zapis wszystkich przesyłanych dokumentów XML w repozytorium
 • Wymiana komunikatów z EMCS PL 2 przez autentykowane (nazwą konta i hasłem) usługi sieciowe WebServices
 • Tworzenie komunikatu DDD815 (projekt e-DD) oraz DD815B (zbiorczy e-DD dla paliw lotniczych oraz LPG) weryfikację ich poprawności
 • Walidacje techniczne i biznesowe zgodne z wymaganiami
 • Kopie robocze tworzonych komunikatów DD815 oraz DD815B
 • W każdej dostawie tworzenie kopii roboczych
 • Możliwość edycji, wysyłki i ponownego zapisu szablonów komunikatów DD815 oraz DD815B
 • Monitorowanie dostaw przychodzących oraz wychodzących
 • Import XML
 • Obsługa trybu awaryjnego podczas niedostępności komunikacji z systemami po stronie domeny Ministerstwa Finansów
 • Administrowanie uprawnieniami i zarządzanie użytkownikami
 • Konfigurowanie wartości słownikowych (rejestr zabezpieczeń, rejestr kontrahentów, rejestr wyrobów)
 • Obsługa procedury awaryjnej

Sprawdź dodatkowe funkcje Modułu eDD

Raporty

Możesz filtrować oraz eksportować raporty do formatu CSV. Uzyskasz dostęp do raportów:

 • dostawy – ułatwia monitorowanie wszystkich przemieszczeń w firmie
 • komunikatów – monitoruje komunikaty przychodzące i wychodzące w ramach firmy
 • wysłanych produktów – zyskasz podgląd wyrobów, które zostały wysłane w ramach firmy
 • odebranych produktów – śledź wyroby, które zostały odebrane w ramach firmy odbioru wysłanych wyrobów
Saldowanie Zabezpieczeń

W przypadku dodatkowej licencji Moduł eDD umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie saldem zabezpieczeń:

 •  konfiguracja zabezpieczenia
 • ręczne zwalnianie w przypadku manualnego zamknięcia przemieszczenia bądź odbioru z zastrzeżeniami,
 • szczegółowa historia wykorzystania zabezpieczeń – lista szczegółowych informacji o wykorzystaniu wybranego zabezpieczenia,
 • dzienna historia wykorzystania zabezpieczeń – szczegółowe wykorzystanie danego zabezpieczenia w określonej dacie.
Udostępnianie usług sieciowych

Zyskaj dostęp do usług sieciowych z poziomu Modułu eDD. Usługi pozwalają wysłać zapytanie do systemu OSOZ o wielkość dostępnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i otrzymanie informacji zwrotnej o wysokości salda.