Ewidencje Akcyzowe pakiet EW AKC 250 dla podmiotów dokonujących kilku wpisów miesięcznie teraz 50% taniej! Zapytaj o szczegóły!

Moduł eDD

 1. Strona główna
 2. »
 3. Moduł
 4. »
 5. Moduł eDD

Działasz w branży objętej Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne? Moduł eDD stworzyliśmy z myślą o Twoim biznesie. To rozwiązanie ułatwi Ci obsługę elektronicznego Dokumentu Dostawy (eDD).

Narzędzie upraszcza realizację procesu dostaw wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Elektroniczny Dokument Dostawy (eDD) zastąpi papierowe dokumenty. Moduł eDD to narzędzie wspierające przedsiębiorców w obsłudze elektronicznego dokumentu dostawy (eDD). Zapewnia sprawną komunikację z Ministerstwem Finansów związaną z wysyłaniem i odbieraniem komunikatów.

Testuj Moduł eDD BEZPŁATNIE przez 14 dni

Zarejestruj się i zamów

Funkcjonalności modułu eDD

 • Mechanizm obsługi podpisu elektronicznego
 • Zapis wszystkich przesyłanych dokumentów XML w repozytorium
 • Wymiana komunikatów z EMCS PL 2 przez autentykowane (nazwą konta i hasłem) usługi sieciowe WebServices
 • Tworzenie komunikatu DDD815 (projekt e-DD) oraz DD815B (zbiorczy e-DD dla paliw lotniczych oraz LPG) weryfikację ich poprawności
 • Walidacje techniczne i biznesowe zgodne z wymaganiami
 • Kopie robocze tworzonych komunikatów DD815 oraz DD815B
 • W każdej dostawie tworzenie kopii roboczych
 • Możliwość edycji, wysyłki i ponownego zapisu szablonów komunikatów DD815 oraz DD815B
 • Monitorowanie dostaw przychodzących oraz wychodzących
 • Import XML
 • Obsługa trybu awaryjnego podczas niedostępności komunikacji z systemami po stronie domeny Ministerstwa Finansów
 • Administrowanie uprawnieniami i zarządzanie użytkownikami
 • Konfigurowanie wartości słownikowych (rejestr zabezpieczeń, rejestr kontrahentów, rejestr wyrobów)
 • Obsługa procedury awaryjnej

Sprawdź dodatkowe funkcje Modułu eDD

Raporty

Możesz filtrować oraz eksportować raporty do formatu CSV. Uzyskasz dostęp do raportów:

 • dostawy – ułatwia monitorowanie wszystkich przemieszczeń w firmie
 • komunikatów – monitoruje komunikaty przychodzące i wychodzące w ramach firmy
 • wysłanych produktów – zyskasz podgląd wyrobów, które zostały wysłane w ramach firmy
 • odebranych produktów – śledź wyroby, które zostały odebrane w ramach firmy odbioru wysłanych wyrobów
Saldowanie Zabezpieczeń

W przypadku dodatkowej licencji moduł umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie saldem zabezpieczeń:

 • Funkcjonalność znajduje się w Panelu Administracyjnym w sekcji zabezpieczeń:
 • Moduł umożliwia konfigurację zabezpieczenia,
 • Ręczne zwalnianie w module w przypadku manualnego zamknięcia przemieszczenia bądź odbioru z zastrzeżeniami,
 • Szczegółowa historia wykorzystania zabezpieczeń – lista na której znajdują się szczegółowe dane wykorzystania wybranego zabezpieczenia,
 • Dzienna historia wykorzystania zabezpieczeń – szczegółowe wykorzystanie danego zabezpieczenia w określonej dacie.
Udostępnianie usług sieciowych

Zyskaj dostęp do usług sieciowych z poziomu modułu eDD aplikacji PentaTax pozwalających wysłać zapytanie w systemie OSOZ o wielkość dostępnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i otrzymanie informacji zwrotnej o wysokości salda.