Ewidencje Akcyzowe pakiet EW AKC 250 dla podmiotów dokonujących kilku wpisów miesięcznie teraz 50% taniej! Zapytaj o szczegóły!

Moduł eAD

 1. Strona główna
 2. »
 3. Moduł
 4. »
 5. Moduł eAD

Przemieszczasz wyroby w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego?

Jeżeli tak, to Moduł eAD jest stworzony do wspierania użytkowników systemu EMCS PL2 w tworzeniu, monitorowaniu i odbieraniu przemieszczanych wyrobów.

Moduł eAD w wysokim stopniu ułatwia zarządzanie użytkownikami, towarami, zabezpieczeniami oraz podmiotami. Tworzenie komunikatów w naszym narzędziu jest szybkie i odpowiada wszelkim walidacjom biznesowym nakładanym przez Ministerstwo Finansów, co usprawnia wysyłkę i poprawne przetwarzanie się komunikatów w systemie EMCS PL2.

Testuj Moduł eAD BEZPŁATNIE przez 14 dni

Zarejestruj się i zamów

Funkcjonalności modułu eAD

 • Mechanizm obsługi podpisu elektronicznego
 • Zapis wszystkich przesyłanych dokumentów XML w repozytorium
 • Wymiana komunikatów z EMCS PL 2 przez autentykowane (nazwą konta i hasłem) usługi sieciowe WebServices
 • Tworzenie komunikatu PL815 oraz PL814
 • Walidacje techniczne i biznesowe zgodne z wymaganiami
 • Kopie robocze tworzonych komunikatów PL815 oraz PL814
 • W każdym przemieszczeniu tworzenie kopii roboczych
 • Możliwość edycji, wysyłki i ponownego zapisu szablonów komunikatów PL815 oraz PL814
 • Monitorowanie przemieszczeń przychodzących oraz wychodzących
 • Import XML
 • Obsługa trybu awaryjnego podczas niedostępności komunikacji z systemami po stronie domeny Ministerstwa Finansów
 • Administrowanie uprawnieniami i zarządzanie użytkownikami
 • Konfigurowanie wartości słownikowych (rejestr zabezpieczeń, rejestr kontrahentów, rejestr wyrobów)
 • Obsługa procedury awaryjnej

Sprawdź dodatkowe funkcje Modułu eAD

Raporty

W przypadku dodatkowej licencji moduł zawiera sekcję z raportami:

 • przemieszczenia – monitorowanie wszystkich dostaw w firmie,
 • komunikaty – monitorowanie wszystkich komunikatów przychodzących i wychodzących w ramach firmy,
 • produkty – monitorowanie wszystkich wyrobów które zostały wysłane w ramach firmy,
 • odebrane produkty – monitorowanie wyrobów które zostały odebrane w ramach firmy,
 • raporty odbioru wysłanych wyrobów – monitorowanie wszystkich raportów odbioru, które zostały wykonane w ramach firmy.

Wszystkie raporty mogą być filtrowane oraz eksportowane do formatu CSV.

Saldowanie Zabezpieczeń

W przypadku dodatkowej licencji moduł umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie saldem zabezpieczeń:

Funkcjonalność znajduje się w Panelu Administracyjnym w sekcji zabezpieczeń:

 • Moduł umożliwia konfigurację zabezpieczenia,
 • Ręczne zwalnianie w module w przypadku manualnego zamknięcia przemieszczenia bądź odbioru z zastrzeżeniami,
 • Szczegółowa historia wykorzystania zabezpieczeń – lista na której znajdują się szczegółowe dane wykorzystania wybranego zabezpieczenia,
 • Dzienna historia wykorzystania zabezpieczeń – szczegółowe wykorzystanie danego zabezpieczenia w określonej dacie.
Import Excel

Importowanie komunikatu eAD w formie Excel w szablonie:

 • W utworzonym szablonie system umożliwia zaczytanie danych z pliku w formacie .xlsx który tworzy nam kopię roboczą wraz z zaczytanymi danymi. Taką kopię użytkownik widzi w zakładce „Kopie robocze”.
Usługi sieciowe

Udostępnianie usług sieciowych z poziomu modułu eAD aplikacji PentaTax pozwalających wysłać zapytanie w systemie OSOZ o wielkość dostępnego zabezpieczenia przedsiębiorstwa i otrzymanie informacji zwrotnej o wysokości salda.