1. Strona główna
 2. »
 3. Moduł
 4. »
 5. Moduł eSAD

Potrzebujesz wsparcia przy obsłudze przemieszczeń wyrobów z zapłaconą akcyzą oraz przemieszczeń alkoholu całkowicie skażonego pomiędzy państwami członkowskimi? Idealnym rozwiązaniem jest Moduł eSAD.

Moduł platformy PentaTax obsługuje zarówno komunikaty systemu EMCS wynikające ze specyfikacji unijnej systemu jak również komunikaty krajowe.

Wdrożenie Modułu eSAD ułatwia wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z krajowych przepisów akcyzowych związanych z realizacją przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz alkoholu całkowicie skażonego pomiędzy państwami członkowskimi. Dodatkowo przyczynia się do usprawnienia procesu realizacji przemieszczeń.

Funkcjonalności modułu eSAD

 • Wymiana komunikatów z EMCS PL 2 przez autentykowane (nazwą konta i hasłem) usługi sieciowe WebServices
 • Zapis wszystkich przesyłanych dokumentów XML w repozytorium
 • Ładowanie komunikatów z pliku XML
 • Przeglądanie, wyświetlanie i filtrowanie listy przemieszczeń wraz z powiązanymi komunikatami
 • Wydruk wybranego z listy komunikatu do formatu PDF
 • Przeglądanie, wyświetlanie i filtrowanie listy komunikatów z poziomu administratora
 • Tworzenie komunikatów zgodnych ze specyfikacją EMCS PL 2
 • Zapis komunikatu w wersji roboczej – bez wysyłania do systemu EMCS PL 2
 • Możliwość walidacji przygotowanego do wysłania komunikatu
 • Obsługa podpisu elektronicznego
 • Zapis w logu (własny log aplikacji) informacji o wykonywanych akcjach
 • Mechanizm autentykacji użytkownika przy pomocy konta i hasła wprowadzonych na stronie logowania
 • Obsługa trybu awaryjnego podczas niedostępności komunikacji z systemami po stronie domeny Ministerstwa Finansów
 • Administrowanie uprawnieniami i zarządzanie użytkownikami

Korzyści z wdrożenia Modułu eSAD

Aspekt finansowo-prawny
 • Optymalizacja kosztów wskutek dostosowania wdrożenia do specyfiki działalności podmiotu
 • Bezpieczeństwo prawne poprzez weryfikację całości wdrożenia przez prawników
 • Zabezpieczenie prawne w przypadku sporu prawnego z Krajową Administracją Skarbową
Aspekt logistyczny
 • Spójność specyfiki procesów logistycznych w ramach całej działalności klienta
 • Wsparcie ekspertów przy wyzwaniach logistycznych w związku z nowymi regulacjami
 • Automatyzacja procesów logistycznych
 • Niższe koszty dostosowania do nowego rozwiązania przy synchronizacji z systemem ERP w zakresie wymiany danych
 • Zachowanie ciągłości działania procesu obsługi e-SAD nawet w przerwach serwisowych systemu ERP
Aspekt informatyczny
 • Rozwiązanie dostosowane do wielkości spółki
 • Optymalizacja pracochłonności zespołu IT klienta poprzez integrację modułu eSAD z systemem ERP
 • Automatyzacja procesów
 • Konsultacje w zakresie dostosowania procesów w innych systemach do wymagań EMCS PL 2
 • Gwarancja aktualności rozwiązania ze zmianami w systemie EMCS PL 2
 • Opracowanie procedur awaryjnych – użytkowych i administracyjnych
 • Opracowanie i dostarczenie rozwiązania zgodnego ze standardami bezpieczeństwa informatycznego klienta