1. Strona główna
 2. »
 3. Moduł
 4. »
 5. Moduł SENT

Moduł SENT jest dla Ciebie, jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność podlega ustawie o systemie monitorowania przewozu towarów.

Zarejestruj się i testuj Moduł SENT BEZPŁATNIE przez 14 dni*.

Zarejestruj się i testuj bezpłatnie

Moduł SENT to ułatwienie w obsłudze przewozu towarów wrażliwych, a dla firm objętych ustawą szansa na usprawnienie procesu komunikacji z Ministerstwem Finansów. Dzięki aplikacji zyskasz odporność na kosztowne przestoje i sankcje, a sprawne zgłaszanie online towarów wrażliwych przełoży się na efektywniejsze prowadzenie biznesu.

Z Modułem SENT zgłoszenie przewozu (nawet wielu towarów dla różnych odbiorców) trwa tylko 40 sekund! Moduł ułatwia komunikację pomiędzy wysyłającymi, odbiorcami i przewoźnikami. Za pomocą SMS i e-mail szybko przekażesz klucze i numery SENT.

*od momentu rejestracji pierwszego przemieszczenia lub wpisu

Funkcjonalności Modułu SENT

 • Zarządzanie kluczami SENT
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie kontrahentami
 • MultiSENT
 • Walidacje biznesowe
 • Obsługa procedury awaryjnej
 • Archiwizacja zgłoszeń
 • Obsługa e-mail
 • Obsługa SMS

W ramach dodatkowej licencji moduł SENT umożliwia

Potwierdzenie zgłoszenia

Wysyłanie potwierdzenia zgłoszenia komunikatów 100 i 200 (110 i 210) na adres mailowy osoby zgłaszającej

Środowisko testowe

Założenie środowiska testowego do szkolenia pracowników z korzystania z aplikacji. W ramach usługi możliwa jest także migracja bazy kontrahentów z podstawowego konta.

Szablony

Każdy użytkownik ma możliwość definiowania szablonów, z których będzie korzystał.

Raportowanie danych

Dane są aktualizowane automatycznie oraz na żądanie. Raport jest dostępny dla transportów w następujących procesach:

 • krajowy, eksport — komunikaty 100, 101, 102, 103, 104,
 • import — komunikaty 200, 201, 202, 203, 204,
 • zbiorczy — komunikaty 120, 121, 122, 104, 106.
Moduł raportowy

Zawiera pełny model danych przechowany i udostępniany przez SENT po stronie Ministerstwa Finansów. Pola zawierają dokładne odwzorowanie danych posianych przez MF:

 • podstawowe informacje — w tym NUMER, KLUCZ, STATUS,
 • dane podmiotu wysyłającego (nadawca towaru)
 • dane podmiotu przewożącego (przewoźnik towaru)
 • dane podmiotu odbierającego (odbiorca towaru)
 • informacje o miejscu rozładunku towaru
 • informacje o towarze.

Raporty można eksportować w formacie XLS (Excel).

Importowanie słowników

Synchronizowane na podstawie własnego identyfikatora w każdym ze słowników:

 • bazy danych kontrahentów
 • bazy danych lokalizacji kontrahentów do dostaw
 • bazy danych cystern
 • bazy danych kierowców
 • bazy danych przewoźników
 • bazy danych towarów
 • bazy danych kontrahentów
 • bazy danych firmy rozbudowanej o listę adresów e-mail, na które mają być wysyłane powiadomienia z aplikacji
 • pliku „trasówka” (także eksport).
Numer własny dokumentu

Funkcjonalność umożliwia wpisanie numeru własnego, za pomocą którego użytkownik może zidentyfikować swoje zgłoszenie SENT.

Modyfikacja potwierdzenia

Wysłanie potwierdzenia w formacie PDF z wizualizacją komunikatu do Przewoźnika i Odbiorcy. Zakres danych jest odpowiednio ograniczony, tak aby każdy z podmiotów otrzymał dane do których powinien mieć dostęp.

Zamykanie zgłoszeń

Zamykanie zgłoszeń 100 i 200, również w wariancie importu z pliku (format: xlsx/csv/xls).

Potwierdzenie statusu

Potwierdzenie statusu transportu na żądanie uprawnionego operatora.

Komunikacja z MF

Obsługa komunikacji z MF w sytuacji wystąpienia awarii rejestru SENT.

Termin zgłoszenia

Wysyłka informacji o zbliżającym się terminie ważności zgłoszenia.