Blog

Puls Biznesu: Pełna obsługa procesów akcyzowych w jednym miejscu

Moduł Deklaracje akcyzowe zapewni intuicyjne, a docelowo automatyczne, utworzenie deklaracji AKC-4 oraz AKC-UA/AKC-UAKZ. Wszystko odbywać się będzie na jednej platformie i w jednym miejscu, z potwierdzeniem statusu złożenia deklaracji. To po prostu szybkie i wygodne.

Już od kilku lat podmioty akcyzowe mają możliwość prowadzenia ewidencji akcyzowej w formie elektronicznej, jednak wiele z nich nadal wybiera przy rozliczeniach tradycyjną formę papierową. To wkrótce będzie musiało ulec zmianie.

Nowelizacja Ustawy akcyzowej wymusza bowiem na podatnikach coraz większą elektronizację i standaryzację prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji akcyzowych. Przedsiębiorcy, którzy już teraz zdecydują się na wybór odpowiednich narzędzi IT, pozwalających w pełni przygotować się na nadchodzące zmiany, mają gwarancję, że systemy zostaną wdrożone w ich organizacjach szybko i dokładnie, a przede wszystkim będą one szyte na miarę.

Odpowiedzią na postępującą cyfryzację obszaru akcyzowego jest PentaTAX – kompleksowe narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich danych na temat wyrobów akcyzowych i zdarzeń z nimi związanych. Już wkrótce do rodziny modułów platformy PentaTAX (eDD, eAD, SENT, Ewidencje akcyzowe) dołączy nowy moduł – Deklaracje akcyzowe. Powstaje on w odpowiedzi na oczekiwania klientów spółki Pentacomp, którzy korzystają z modułu Ewidencje akcyzowe i zgłaszają konieczność usprawnienia składania elektronicznych deklaracji akcyzowych. Jest to ostatni krok na drodze do umożliwienia obsługi wszelkich procesów i dokumentów powiązanych z akcyzą na jednej platformie.

Moduły składające się na platformę PentaTAX są ze sobą zintegrowane i tworzą całość pozwalającą użytkownikom na budowanie własnej bazy danych. Dzięki temu deklaracje będzie można tworzyć intuicyjnie i docelowo będą one budowane automatycznie na podstawie informacji pochodzących z modułu Ewidencji akcyzowych. Prowadzenie dokumentacji akcyzowej staje się proste, efektywne i obarczone dużo mniejszym ryzykiem popełnienia błędu. – Michał Filip, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Pentacomp.

Źródło: Puls Biznesu https://www.pb.pl/pelna-obsluga-procesow-akcyzowych-w-jednym-miejscu-1165900