Blog

Rejestracja odpadów w systemie SENT

Uwaga: nadchodzi zmiana przepisów dotyczących importu odpadów!

22 lutego br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie, zgodnie z którym każdy przywóz odpadów do Polski oraz tranzyt przez Polskę musi być zarejestrowany w systemie SENT (System Elektronicznej Notyfikacji Transportów).

Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich rodzajów odpadów, w tym także znajdujących się na tzw. zielonej liście, których przywóz nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT jest przywóz lub tranzyt odpadów z zielonej listy o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Ponadto na podmioty odbierające oraz przewoźników w obrocie odpadami zostanie nałożony obowiązek zgłaszania przewozów, jego uzupełnienia oraz aktualizacji. Przewoźnik będzie także zobligowany do przekazania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego i uruchomienia lokalizatora.

Dla podmiotów zajmujących się transgranicznym obrotem odpadami mamy Moduł SENT – narzędzie, które automatycznie realizuje wysyłkę komunikatów do elektronicznego rejestru zgłoszeń SENT. Moduł SENT jest dostępny w ramach stworzonej przez Pentacomp Platformy PentaTAX, czyli pakietu narzędzi ułatwiających przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków ustawowych wobec Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do kontaktu