Blog

Szkolenie: e-DD dla wyrobów innych niż wyroby węglowe

9 grudnia br. zapraszamy do udziału w szkoleniu e-DD dla wyrobów innych niż wyroby węglowe. Sprawdź szczegóły i zapisz się.

Elektroniczny dokument dostawy (eDD) to specjalne rozwiązanie, mające zastąpić papierowe dokumenty dostawy w obrocie wyrobami akcyzowymi. Już od 1 lutego 2022 roku wejdzie obowiązek stosowania eDD przy przemieszczaniu niektórych wyrobów akcyzowych.

Elektroniczny dokument dostawy dotyczy jedynie przemieszczeń realizowanych w Polsce, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, m.in. w odniesieniu do wyrobów akcyzowych:

  • zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdzie do tej pory stosowany był papierowy dokument dostawy lub
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym).

Już od 1 stycznia 2019 r. mamy możliwość generowania eDD w systemie EMCS PL2,  jednak w dalszym ciągu przemieszczenia wyrobów akcyzowych mogą być również realizowane na podstawie papierowych dokumentów.  Od dnia 1 lutego 2022 r. nie będzie już możliwe stosowanie papierowego dokumentu dostawy. Oznacza to, że będzie on musiał być obsługiwany wyłącznie w formie elektronicznej.

Na szkoleniu dowiesz się co zrobić, aby być gotowym na elektroniczny dokument dostawy (eDD) oraz jak wygląda jego obsługa.

Organizatorzy:

Legal Link jest firmą doradczą stworzoną przez zespół prawników i ekspertów zajmujących się doradztwem prawnym i podatkowym. Specjalizuje się m.in. w podatku akcyzowym, monitorowaniu przewozu towarów (SENT), prawie energetycznym i pozostałych obowiązkach wynikających z obrotu wyrobami akcyzowymi. Eksperci Legal Link wspierają firmy w analizie procesów biznesowych pod kątem prawidłowego przygotowania do wdrożenia elektronicznych ewidencji akcyzowych, opracowaniu szczegółowych instrukcji lub procedur, a także szkoleniu i przygotowaniu do ich obsługi. Świadczą również bieżące wsparcie w zakresie klasyfikacji towarów, prowadzenia składów podatkowych, uzyskiwania koncesji i zezwoleń, Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, a także obsługi PUESC, EMCS (eDD i eAD), SENT oraz zgłoszeń i deklaracji akcyzowych.

Pentacomp jest twórcą platformy PentaTAX  przeznaczonej do wymiany informacji z systemami Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcom ustawowe raportowanie podatkowe, w tym akcyzowe, i celne. Pentacomp od lat wdraża i rozwija centralne systemy Ministerstwa finansów, w tym System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Zajmuje się również projektowaniem innowacyjnych rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem dla administracji publicznej i firm z różnych branż: medycznej, medialnej, ubezpieczeniowej, finansowej. Poprzez realizację strategicznych projektów od 26 lat wspiera największe organizacje i przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesów i przewagi rynkowej.