Blog

Szkolenie: e-DD dla wyrobów węglowych

Już 30 listopada zapraszamy na szkolenie eDD dla wyrobów węglowych. Sprawdź szczegóły i zapisz się.

Elektroniczny dokument dostawy (eDD) to specjalne rozwiązanie, mające zastąpić papierowe dokumenty w obrocie wyrobami akcyzowymi.

Elektroniczny dokument dostawy dotyczy jedynie przemieszczeń realizowanych w Polsce, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, m.in. w odniesieniu do wyrobów akcyzowych:

  • zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdzie do tej pory stosowany był papierowy dokument dostawy lub
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym).

Pomimo uruchomienia od 1 lutego 2021 r. możliwości generowania eDD dla obrotu wyrobami węglowymi, w dalszym ciągu przemieszczenia wyrobów akcyzowych mogą być realizowane na podstawie wcześniej obowiązujących zasad.  Od 1 lutego 2022 r. nie będzie już możliwe stosowanie dotychczasowych warunków zwolnienia od akcyzy przez pośredniczące podmioty węglowe, które w poprzednim roku kalendarzowym sprzedały powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.

Co to oznacza? Chcesz wiedzieć co zrobić, aby być gotowym na elektroniczny dokument dostawy (eDD) w obrocie wyrobami węglowymi oraz jak wygląda jego obsługa?

Zapraszamy na szkolenie już 30.11 o godz. 10:00

Zapraszamy także na osobne szkolenie poświęcone eDD w obrocie wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby węglowe.

Organizatorzy:

Legal Link jest firmą doradczą stworzoną przez zespół prawników i ekspertów zajmujących się doradztwem prawnym i podatkowym. Specjalizuje się m.in. w podatku akcyzowym, monitorowaniu przewozu towarów (SENT), prawie energetycznym i pozostałych obowiązkach wynikających z obrotu wyrobami akcyzowymi. Eksperci Legal Link wspierają firmy w analizie procesów biznesowych pod kątem prawidłowego przygotowania do wdrożenia elektronicznych ewidencji akcyzowych, opracowaniu szczegółowych instrukcji lub procedur, a także szkoleniu i przygotowaniu do ich obsługi. Świadczą również bieżące wsparcie w zakresie klasyfikacji towarów, prowadzenia składów podatkowych, uzyskiwania koncesji i zezwoleń, Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, a także obsługi PUESC, EMCS (eDD i eAD), SENT oraz zgłoszeń i deklaracji akcyzowych.

Pentacomp jest twórcą platformy PentaTAX  przeznaczonej do wymiany informacji z systemami Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcom ustawowe raportowanie podatkowe, w tym akcyzowe, i celne. Pentacomp od lat wdraża i rozwija centralne systemy Ministerstwa finansów, w tym System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Zajmuje się również projektowaniem innowacyjnych rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem dla administracji publicznej i firm z różnych branż: medycznej, medialnej, ubezpieczeniowej, finansowej. Poprzez realizację strategicznych projektów od 26 lat wspiera największe organizacje i przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesów i przewagi rynkowej.